poniedziałek, 6 lutego 2023

Mediacje rówieśnicze jako metoda wsparcia w różnych kryzysach

Po co uczyć dzieci i młodzież mediacji rówieśniczych w szkole? Czy uczennice i uczniowie potrafią mediować? Kogo wybrać na mediatora rówieśniczego? Jak przeciwdziałać konfliktom rówieśniczym? W jaki sposób wypracować porozumienie? Kiedy współpraca w zróżnicowanych zespołach przynosi oczekiwane efekty?

To tylko kilka pytań, które nasuwają się w związku z potrzebą wdrażania w społeczności szkolnej mediacji rówieśniczych. Przedstawione obawy są bezzasadne i nie powinny stać się zaporą blokującą wprowadzanie pozytywnych zmian w placówce. Wychowywanie dzieci w różnym wieku szkolnym to nie lada wyzwanie.

Już od najmłodszych lat uczniowie i uczennice powinni rozwijać w sobie kompetencje z zakresu samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, twórczego rozwiązywania problemów oraz dochodzenia do porozumienia w sytuacjach konfliktowych z wykorzystaniem współpracy. Jedną z wartościowszych metod pokazujących, w jaki sposób efektywnie i skutecznie osiągać cele w tym zakresie są mediacje rówieśnicze.

„Mediare. Mediacje rówieśnicze" to autorski program przeznaczony dla nauczycieli specjalistów, którzy aktywnie poszukują skutecznych sposobów pomagających uczniom oraz uczennicom na drodze prowadzącej do porozumienia. Mediacje rówieśnicze mogą stanowić skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów w zróżnicowanych zespołach działających w różnych społecznościach edukacyjnych.

To równie efektywny sposób wspierania dzieci oraz młodzieży z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, które znajdują się w trudnych dla siebie sytuacjach. Chodzi o to, aby polubowny sposób rozwiązywania trudnych sytuacji stał się jedną z możliwych dróg współpracy i komunikacji dzieci, uczniów, uczennic oraz osób uczących się, które na miarę swoich możliwości pragną rozwijać własne kompetencje kluczowe w szkole.

Przeczytaj dalej:

MEDIARE. Mediacje rówieśnicze. PROGRAM

Program mediacji rówieśniczych wspierających uczniów i uczennice

Pakiet do wspierania uczniów doświadczających problemów, trudnych sytuacji, konfliktów

Zestaw 160 kart afirmacyjnych do rozwoju, motywacji i uczenia się

Pakiet edukacyjny do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym