MEDIARE edukacja mediacji

MEDIARE. W poszukiwaniu drogi do porozumienia. Techniki mediacyjne w edukacji włączającej. Pakiet edukacyjny do wspierania uczniów i uczennic ze zróżnicowanymi potrzebami doświadczających problemów, trudnych sytuacji oraz konfliktów przeznaczony dla mediatorów, wychowawców, pedagogów, psychologów,  nauczycieli, edukatorów i innych specjalistów w szkole/przedszkolu

Pobierz tutaj:Książka to praktyczny poradnik dla wszystkich tych, którzy aktywnie poszukują dobrej drogi prowadzącej do porozumienia. Autorka proponuje w nim wykorzystanie technik mediacyjnych do wspierania osób doświadczających problemów, trudnych sytuacji oraz konfliktów. Mediacje szkolne, rówieśnicze albo międzykulturowe mogą stanowić skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów w zróżnicowanych zespołach działających w różnych społecznościach edukacyjnych. To równie efektywny sposób wspierania dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, które znajdują się w trudnych dla siebie sytuacjach. 

Zestaw umieszczonych w pakiecie zróżnicowanych materiałów edukacyjnych oraz wychowawczych pozwala na projektowanie dowolnych form wsparcia z wykorzystaniem: opowiadań edukacyjnych, zadań rozwojowych, kart pracy, list kontrolnych, ćwiczeń leksykalnych, kart sentencji,  formularzy dokumentów oraz quizów edukacyjnych. Rekomendowana procedura planowania i organizowania doskonalenia oraz rozwijania kompetencji osób uczących się oparta została na autorskim scenariuszu zajęć, który zawiera cztery etapy cyklu uczenia się Davida A. Kolba. Sprawdzone w praktyce rozwiązanie wpisuje się w koncepcję edukacji włączającej oraz uwzględnia  zasady uniwersalnego projektowania w edukacji. 

Wszystko po to, aby proces uczenia się samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz radzenia sobie z trudnościami zyskał wartość intuicyjnego oraz inspirującego doświadczenia na miarę możliwości wszystkich uczniów i uczennic.

***

MEDIARE W poszukiwaniu drogi do porozumienia

Techniki mediacyjne w edukacji włączającej

KSIĄŻKĘ MOŻESZ KUPIĆ TUTAJ:

EMPIK

ALLEGRO 

ZŁOTY NAUCZYCIELProgram mediacji rówieśniczych wspierających uczniów i uczennice

Pakiet do wspierania uczniów doświadczających problemów, trudnych sytuacji, konfliktów

Zestaw 160 kart afirmacyjnych do rozwoju, motywacji i uczenia się

Pakiet edukacyjny do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym