WSPÓŁPRACA

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym w związku z coraz powszechniejszym stosowaniem narzędzi oraz materiałów cyfrowych w obszarze edukacji, wychowania, profilaktyki, doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmę współpracę w zakresie:
 • redagowania autorskich materiałów
 • tworzenia pomocy dydaktycznych
 • opracowania treści na strony www
 • przygotowania autorskich artykułów
 • prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, prelekcji
Pakiety to materiały szyte na miarę konkretnych potrzeb uczniów i uczennic, nauczycieli specjalistów i wychowawców, a także innych profesjonalistów wspierających środowisko szkolne w rozwoju. Propozycja współpracy obejmuje między innymi autorskie:
 • pakiety dydaktyczne, terapeutyczne i inne
 • programy edukacyjne, wychowawcze i inne
 • projekty i innowacje wychowawcze, profilaktyczne
 • scenariusze zajęć, szkoleń, warsztatów
 • karty pracy i inne pomoce edukacyjne
 • artykuły naukowe i publicystyczne
 • prezentacje interaktywne
Zakres i warunki współpracy oraz realizacji projektów wydawniczych każdorazowo zostają ustalane indywidualnie. Gwarantuję, że w efekcie nawiązanej współpracy powstaną ciekawe pomysły i zostaną zrealizowane wartościowe produkty z zakresu publikacji i wydań materiałów edukacyjnych, pedagogicznych, wychowawczych oraz szkoleń i warsztatów. 

Program mediacji rówieśniczych wspierających uczniów i uczennice

Pakiet do wspierania uczniów doświadczających problemów, trudnych sytuacji, konfliktów

Zestaw 160 kart afirmacyjnych do rozwoju, motywacji i uczenia się

Pakiet edukacyjny do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym