O MNIE

Jestem psychotraumatolożką, pedagożką, terapeutką pedagogiczną, trenerką umiejętności społecznych, filolożką polską (Uniwersytet Jagielloński), absolwentką studiów podyplomowych z mediacji i negocjacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorką artykułów z zakresu edukacji i pedagogiki, dobrych praktyk dla Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) oraz pakietów dydaktycznych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). 

Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze psychoedukacji, profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, udzielając im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierając w sytuacjach trudnych związanych z kryzysem psychologicznym, napięciem emocjonalnym, obniżonym nastrojem oraz wzmacniając i rozwijając ich kompetencje emocjonalno-społeczne. 

Zajmuję się procesowym doskonaleniem kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego. Posiadam dodatkowe kwalifikacje mediatora, trenera, coacha, szkolnego organizatora rozwoju edukacji, trenera kompetencji kluczowych oraz e-nauczyciela. Mam wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy edukacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej oraz jako doradczyni zawodowa. 

Redaguję autorskie opracowania, pakiety oraz artykuły z zakresu edukacji, dydaktyki i wychowania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. 

Pracuję w szkole podstawowej oraz w zespole szkół licealnych i zawodowych jako nauczyciel specjalista realizując zadania psychologa szkolnego. 

Zapraszam do współpracy - Małgorzata Pruś

Program mediacji rówieśniczych wspierających uczniów i uczennice

Pakiet do wspierania uczniów doświadczających problemów, trudnych sytuacji, konfliktów

Zestaw 160 kart afirmacyjnych do rozwoju, motywacji i uczenia się

Pakiet edukacyjny do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym